IWAS Wheelchair Fencing World Cup | Epee | female | Senior | Individual | Kyoto (JPN)

Stand: 16.12.2018 01:28 | Alberto Cruz


zurück

Nr. 2: Ergebnisse geprüft und freigegeben
Ba 3 | Sa. 09:00 | Kampfrichter: SHUMATE Sean LECZYCKI Jakub

Nation Name Nr. 1 2 3 4 5 6 7 V TD TR I1 I2 Pl. Dg. Q
FRA DROIT MALARME Stephanie
1 V5 V5 1 1 V5 V5 4 22 15 0.667 7 3. 8.
GER TAUBER Sylvi
2 2 4 4 2 V5 V5 2 22 23 0.333 -1 5. 19.
ITA BIAGINI Alessia
3 3 V5 4 3 V5 V5 3 25 19 0.500 6 4. 12.
BLR MAKRYTSKAYA Alesia
4 V5 V5 V5 2 V5 V5 5 27 16 0.833 11 2. 5.
UKR POZNIAK Tetiana
5 V5 V5 V5 V3 V5 V5 6 28 10 1.000 18 1. 1.
HKG TONG Nga Ting
6 0 3 0 4 0 V5 1 12 26 0.167 -14 6. 23.
JPN ABE Chisato
7 0 0 0 0 2 1 0 3 30 0.000 -27 7. 25.

1 (2) TAUBER Sylvi D2 V5 (1) DROIT MALARME Stephanie
2 (2) TAUBER Sylvi D4 V5 (3) BIAGINI Alessia
3 (7) ABE Chisato D0 V5 (3) BIAGINI Alessia
4 (7) ABE Chisato D0 V5 (2) TAUBER Sylvi
5 (4) MAKRYTSKAYA Alesia V5 D4 (2) TAUBER Sylvi
6 (4) MAKRYTSKAYA Alesia V5 D4 (3) BIAGINI Alessia
7 (1) DROIT MALARME Stephanie V5 D3 (3) BIAGINI Alessia
8 (1) DROIT MALARME Stephanie D1 V5 (4) MAKRYTSKAYA Alesia
9 (7) ABE Chisato D0 V5 (4) MAKRYTSKAYA Alesia
10 (7) ABE Chisato D0 V5 (1) DROIT MALARME Stephanie
11 (5) POZNIAK Tetiana V5 D3 (3) BIAGINI Alessia
12 (5) POZNIAK Tetiana V3 D2 (4) MAKRYTSKAYA Alesia
13 (6) TONG Nga Ting D4 V5 (4) MAKRYTSKAYA Alesia
14 (6) TONG Nga Ting D0 V5 (1) DROIT MALARME Stephanie
15 (5) POZNIAK Tetiana V5 D1 (1) DROIT MALARME Stephanie
16 (5) POZNIAK Tetiana V5 D0 (6) TONG Nga Ting
17 (7) ABE Chisato D1 V5 (6) TONG Nga Ting
18 (7) ABE Chisato D2 V5 (5) POZNIAK Tetiana
19 (2) TAUBER Sylvi D2 V5 (5) POZNIAK Tetiana
20 (2) TAUBER Sylvi V5 D3 (6) TONG Nga Ting
21 (3) BIAGINI Alessia V5 D0 (6) TONG Nga Ting