Last transmission: 09.07.2021 10:45 | Sonja Lange


Back

No. 1: Results checked
Pi 9 | 9:00:00 AM | Referee: TOTH Janka NAGIMOV Rail

Nation Name No. 1 2 3 4 5 6 V TD TR I1 I2 Rk. Rd. Q
FRA VIDE Brianna
1 1 V5 V5 1 1 2 13 19 0.400 -6 4. 7.
UKR MORKVYCH Nataliia
2 V5 V5 V5 V5 V5 5 25 2 1.000 23 1. 1.
ISR KELMAN Linor
3 1 0 2 V5 0 1 8 24 0.200 -16 6. 12.
RUS MAYA Iuliia
4 3 1 V5 V5 V5 3 19 13 0.600 6 2. 4.
BRA OLIVEIRA Carminha
5 V5 0 4 1 1 1 11 21 0.200 -10 5. 11.
GEO TIBILASHVILI Nino
6 V5 0 V5 0 V5 3 15 12 0.600 3 3. 5.

1 (2) MORKVYCH Nataliia V5 D1 (1) VIDE Brianna
2 (2) MORKVYCH Nataliia V5 D0 (5) OLIVEIRA Carminha
3 (1) VIDE Brianna D1 V5 (5) OLIVEIRA Carminha
4 (1) VIDE Brianna V5 D1 (3) KELMAN Linor
5 (5) OLIVEIRA Carminha D4 V5 (3) KELMAN Linor
6 (5) OLIVEIRA Carminha D1 V5 (4) MAYA Iuliia
7 (1) VIDE Brianna V5 D3 (4) MAYA Iuliia
8 (3) KELMAN Linor D0 V5 (2) MORKVYCH Nataliia
9 (4) MAYA Iuliia V5 D2 (3) KELMAN Linor
10 (6) TIBILASHVILI Nino V5 D0 (3) KELMAN Linor
11 (6) TIBILASHVILI Nino D0 V5 (4) MAYA Iuliia
12 (2) MORKVYCH Nataliia V5 D1 (4) MAYA Iuliia
13 (2) MORKVYCH Nataliia V5 D0 (6) TIBILASHVILI Nino
14 (1) VIDE Brianna D1 V5 (6) TIBILASHVILI Nino
15 (5) OLIVEIRA Carminha D1 V5 (6) TIBILASHVILI Nino