Last transmission: 04.06.2022 18:34 | SV Esslingen

Referee Referee / Video
Nation Name Pools I J K Total
BLR ZHURAVSKY Viachaslav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA PUPPATTI Pierre 1 1 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 0
GER KHACHATRYAN Harutyun 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
UKR DOROSHYN Oleksandr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
UKR KHRYSTYK Volodimyr 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 2 / 0