Last transmission: 04.06.2022 17:19 | SV Esslingen

Referee Referee / Video
Nation Name I K Total
BLR ZHURAVSKY Viachaslav 0 / 0 0 / 0 0 / 0
FRA PUPPATTI Pierre 0 / 0 1 / 0 1 / 0
GER KHACHATRYAN Harutyun 0 / 0 0 / 0 0 / 0
UKR DOROSHYN Oleksandr 0 / 0 0 / 0 0 / 0
UKR KHRYSTYK Volodimyr 1 / 0 0 / 0 1 / 0